contact
02 44 20 700, 088 99 700 22

Български English Руский
http://cortaimoti.com/ http://cortaimoti.com/
С клиента от начало до край!

∼ Отдаване под наем

» Нашите консултанти изготвят индивидуална схема за предлагането на обявения имот с цел бързото осигуряване на подходящ наемател.

» Окомплектоваме всички съпътстващи документи, необходими при сключване на договор за наем.

» Помагаме Ви при формиране на наемната цена, според пазарната конюнктура.

» Изготвяме договора за наем според ЗЗД и взаимната договореност между страните.

» Защитаваме интересите на Наемодателя и оказваме подкрепа през целия наемен период. 

» Организираме реклама и маркетинг на предлагания имот с цел максимално бързото  му реализиране.

» Нашите служители провеждат огледи на имота с потенциални наематели, предварително информирани за качествата на Вашия имот.

» КОРТА Имоти Ви дава обширна информация за състоянието на пазара на недвижими имоти, като по този начин заедно можем да коригираме параметрите на офертата, така че тя да бъде конкурентноспособна на този пазар.